• +36/70/5623110
  • info@egyensulyhaz.hu
  • Budapest, 1042 József A. u. 102.
Blog
Amit jó tudni: Min múlik az iskolaérettség?

Amit jó tudni: Min múlik az iskolaérettség?

Iskolaérettség: A legfontosabb 13 terület

Ha a gyerekek testi, lelki, idegrendszeri értelemben nem „felkészülten” kerülnek iskolába, akkor már az iskolakezdés első – akár első néhány – napja szenvedéssé, kudarccá válhat. Az érettség nemcsak azt jelenti, hogy értelmi képességei fejlettek, mert az iskolaérettség sokkal árnyaltabb, összetettebb problémakört takar, hiszen a biológiai értettség, a szociális értettség, de kis mértékben a szociokulturális háttér is meghatározó lehet.

Melyek a meghatározó tulajdonságok és képességek?

Testi fejlettség és értelmi képességek területén a testsúly és magasság mértéke a meghatározó. A hat éves gyermek magassága átlagosan 120 – 130 cm, testsúlya 20 – 22 kg. Ezek az értékek persze mindkét irányban változhatnak kis mértékben. Természetesen a szülő testmérete is támpont lehet. A fogváltás folyamatának elindulása az idegrendszer érettségére utal, ahogy az egészséges, ép érzékszervek is az iskolaérettség alapvető mutatói. A megfelelő hallás és látás alapfeltételei az írás, olvasás elsajátításának is.

Mozgások

Az elemi mozgások során a jellegzetes humán mozgásmintázatok valamennyi formája a születéstől kezdve van jelen, és bizonyos helyzetekben mindegyik aktiválható. Kiváltásukhoz speciális ingerre van szükség, ami speciális gyakorlatot és szakember segítségét feltételezi.

Ezek az elemi mozgások információkat adnak a mozgásfejlődés folyamatáról, az eltérésekkel kapcsolatos tényezőkről. A diagnosztikus folyamatokban előjelző szerepük van, így kiemelkedő tényezők lehetnek az iskolaértettség megállapítása során.

Melyek a nagymozgások vagy alapmozgások és mi a jelentőségük?

Ezek – gurulás, kúszás, mászás, járás, futás, ugrás, dobás, kapás – megfelelő fejlettsége az alapja a finommozgások fejlődésének.

Könnyen felismerhető, ha a finommozgások kialakultak: az óvodás gyermek be tudja kötni a cipőjét, tud háromszöget rajzolni, képes ollóval vágni, emberrajzán legalább 10 testrész látható.

Fontos még a kellően fejlett egyensúlyérzék, mely minden mozgás és az érett, jól működő idegrendszer alapja. Az egyensúlyérzék bizonytalansága bizonyos idegrendszeri rendellenességre utalhat, ami maga után vonhatja a tanulási nehézséget, figyelemkoncentrációs problémát, magatartási zavart.

A testséma – testtudat szintén vizsgálandó és központi terület. Egy vizsgálat során megfigyelhetjük, hogy kialakult –e már a főbb testrészek ismerete illetve a kisebb jól látható testrészeké, ahogy a nagyobb nem látható testrészek, ami például a szív. A gyermek saját magához (is) méri a világot, ha ez az ismeret hiányos, pontatlan, szintén zavarokat okozhat a későbbiekben.

A testkép vizsgálata során megfigyeljük, hogy érzékeli és értékeli magát a kisgyermek. A térirányok ismerete és a térbeli tájékozódás zavara, nem kellő biztossága bizonytalanságot, magatartási zavart okozhat. Az olvasás, írás tanulása során a fent, lent, jobb, bal irányok ismerete a betűk megkülönböztetése, de az írás olvasás irányának elsajátítása során is problémát jelenthet.

Szem-kéz koordináltság zavara, vagy nem kellő fejlettsége az olvasás, írás tanulását nehezíti, hiszen vonalrendszerbe kell majd elhelyezni a betűket. A gyermek akkor tud a vonalközben, megfelelő szinten írni, ha a szemével úgy tudja követni a keze mozgását, hogy közben nem a kezére, hanem a leírt szövegre néz.

Reprodukáló képesség, mely a térben, síkban való másolás, utánzást jelenti ebben az életkorban és az iskolai feladatok megoldását nehezíti. Szükséges, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót vagy síkban alkotott mintát. Ennek hiányában képtelen lesz önállóan dolgozni.

Az írás térben és időben meghatározott rend, szabály szerint alkotott sor. A térben és időben való soralkotási képesség nélkül lehetetlen az írás, olvasás tanulása.

A vizuáls és auditív észlelés, figyelem, emlékezet megfelelő szintű megléte mind a sikeres iskolai tevékenységek alapját képzik.

Kiemelt területek még: Szociális készség, általános tájékozottság, beszédkészség, problémamegoldó gondolkodás, feladattartás, feladattudat, kudarctűrő képesség, felnőttekhez, társaikhoz való viszony, pszichés érettség.

A tanulás összetett folyamat, ezért komplex megközelítést igényel.

A felsorolt alapképességek megléte szükséges ahhoz, hogy az iskolai tanulás folyamata örömteli és akadálymentes legyen a gyermekek számára. Egy-egy képesség fejletlensége még nem teszi lehetetlenné a tanulást, de kisebb- nagyobb galibát már okozhat. Ha több területen mutat gyengébb teljesítményt a gyermek, felmerül az iskolaéretlenség gyanúja.

Ami azonban a legfontosabb! Ne ijedjünk meg, ne méricskéljük gyerekünket minden pillanatban! Ha bizonytalanok vagyunk, forduljunk szakemberhez!

Miért fontos az iskola-előkészítés?

Az iskolai élet az egyik legfontosabb fejlődési szakasz a gyerekek életében. Az iskolaelőkészítés során arra törekszünk, hogy a gyermekek megszerezzék azokat a kulcsfontosságú készségeket és ismereteket, amelyekre az iskolában szükségük lesz.

Az iskola-előkészítő foglalkozások során a fent említett területek mindegyikét érintjük, az előzetes felmérésben meghatározott területek fejlesztését gyerekre szabottan irányítjuk.

Mit kínálunk még?

Az iskola-előkészítő foglalkozásunk során célunk, hogy a gyerekeknek magabiztos alapokat teremtsünk az iskolakezdéshez. A játék és az interaktív és mozgásos tevékenységek révén olyan készségeket fejlesztünk, amelyek életre szóló tudást és önbizalmat adnak a kicsiknek.

A csoportos foglalkozások egyik fókusza a Szociális Kompetencia Fejlesztése: Megkönnyítjük a közösségbe illeszkedést és a magabiztosabb iskolai részvételt.

Melyik korosztálynak ajánljuk?

Az iskola-előkészítő foglalkozásokat csoportos, de külön igény esetén egyéni formában is tartjuk nagycsoportos óvodásoknak.

Hogyan lehet a csoportokba bekerülni?

Várjuk érdeklődéseteket, jelentkezéseteket! Az alábbi gombra kattintva további információhoz juthattok, de elkezdhetitek a jelentkezés folyamatát is!