• +36/70/5623110
  • info@egyensulyhaz.hu
  • Budapest, 1042 József A. u. 102.
Blog
Fejlesztőnk: Mimi

Fejlesztőnk: Mimi

Ligetfalvi Tímea Mimi

Fejlesztő gyógypedagógus, tanító - foglalkozásai: felmérés, egyéni és csoportos fejlesztés, szülői konzultációk

Mi motivál a fejlesztői munkában?

Egész eddigi pedagógusi pályámat a folyamatos fejlődni vágyás jellemezte. Aminek hajtóereje, motorja a következők voltak: a belső bizonytalanság, az állandó kétség, hogy jól csinálom-e, a kiolthatatlan tudásvágy, a szakszerűbb segítségnyújtás és a gyermekszeretet. A tanulni, fejlődni akarást továbbképzésekkel, tanfolyamok elvégzésével, szakkönyvek olvasásával, internet böngészésével próbálom kielégíteni. Törekedtem arra, hogy időt hagyjak magamnak egy-egy tudás megszerzése után, hogy legyen ideje érlelődni, integrálódni bennem. Ki tudjam belőle azt venni, amit be tudok építeni a saját gyakorlatomba, amit magaménak érzek. 

Melyek a legfontosabb eszközeid?

Legnagyobb hatást rám az Ayres-terápia és az Alternatív pedagógiák területén szerzett szakvizsga gyakorolta. Mindkét továbbképzést nagyszerű szakemberek tartották, áthatotta őket az igazi gyermekszeretet, gyermekközpontú gondolkodás. Más-más terület, de az alapértékek nagyon is hasonlóak. Központban a gyermek, aminek segítője, kísérője, facilitátora a pedagógus. Fontos szerepet kap a tevékenykedtetés, a választás, mint lehetőség, gyermek igényeire való összpontosítás. Összekapcsolódik a mozgás a tanulással. Az alternatív pedagógia keretein belül megismert módszerek (kooperatív, projekt, differenciálás) fantasztikusak, fejlesztő hatásukhoz kétség nem fér. Motiváló erejük hatalmas, főleg olyan közegben, ahol a frontális tanítás a megszokott. Olyan tapasztalatokra tehetnek szert a diákok ezen módszerek segítségével, melyek egész életükre pozitív hatással lehetnek. Megtanulnak rendszerben gondolkodni, együttműködésre nevel, ezáltal fejlődhet empátiájuk, toleranciájuk. Rugalmasságot, nyitottságot, felelősség érzetet segít kibontakoztatni az egyénben. Fejlesztő értékelést érdemelne minden gyermek, mert nem minősít, nem kategorizál, nem frusztrál. Hanem humánus segítséget ad, kiemeli a diákok erősségeit, erre támaszkodik, lemaradásaikban fejleszti őket. Megtámogatja, megerősíti a jót, tanácsot, segítséget nyújt a nehézségekben. Eléri azt, hogy belsőleg motivált tanulás alakuljon ki a gyermekekben, segíti a reális önismeretet.

Melyek az óráid legfontosabb elemei?

Gyermekismeret nélkülözhetetlen ebben a munkában, nagyon fontos a bizalmi kapcsolat kialakításában. Annál többet nem adhatunk egy diáknak, mint hogy meghallgatjuk, figyelmünket neki szenteljük, rá fókuszálunk.

Mindezt a tudást építem be a munkámba. Törekszem arra, hogy minden egyes fejlesztő foglalkozásban a következő elemek megjelenjenek: beszélgetés, mozgás, tevékenykedtetés, változatos munkaformák, módszerek, /kooperatív, differenciálás, egyéni, páros/ fejlesztő értékelés, ön és társértékelés.

Igyekszem egyre jobb pedagógussá válni. Hiszem, hogy helyes úton haladok e felé. Diákjaim csillogó tekintete, szeretete, kölcsönös tisztelet és bizalom érzete erre enged következtetni.