• +36/70/5623110
  • info@egyensulyhaz.hu
  • Budapest, 1042 József A. u. 102.
Blog
Bemutatkozik a konduktor

Bemutatkozik a konduktor

A konduktor és a konduktív terápia

A nevelés mestere és támogatója

A konduktor az SNI gyerekeknek is segít

A konduktor a nevelési és oktatási folyamat egyik kulcsfigurája, akinek számos szerepe és felelőssége van. Ő pedagógus és nevelő, de ugyanakkor a diszfunkciós gyerekek segítője és határterületi szakember is. Jártassággal rendelkezik a neurológia, anatómia és orthopédia területén, valamint nevelési és tanítási módszertani tudással és gyakorlati tapasztalattal is bír.

Mindez a szakmai tudás és az egyéni kompetenciák összességében lehetővé teszik számára, hogy hatékonyan tervezze és valósítsa meg a központi idegrendszeri sérülésből eredő mozgássérült személyek, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek konduktív nevelését.

A konduktor: Az önállóság és pozitív tapasztalatok teremtője

A konduktor kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a gyermek önállóvá és öntevékennyé váljon. Ehhez olyan fejlesztési környezetet és helyzeteket teremt, amelyekben a gyermek pozitív tapasztalatokat szerezhet. A tartalmak és feladatok kiválasztása során figyelembe veszi a korosztályokat és az érdeklődési köröket, ezáltal lehetőséget teremtve a gyermek számára a sikeres tanulásra és fejlődésre.

Pető András konduktív pedagógiája

A konduktív pedagógia alapítója, Pető András, egy olyan módszert hozott létre, amely a személyiség egészét fejleszti. Ennek részeként a mozgásfejlesztés mellett kiterjed az értelmi és kommunikációs képességek fejlesztésére, valamint az önálló és önellátó életre nevelésre is. Pető András alapfeltevése az volt, hogy az idegrendszer képes kihasználni a sérülés ellenére rendelkezésre álló kihasználatlan kapacitásokat és új kapcsolatokat létrehozni. A konduktív pedagógia az önállóbbá válást és a boldogabb életet nyújtja minden életkorú sérült embernek.

A konduktív pedagógia különlegessége és küldetése abban rejlik, hogy a konduktor által nyújtott irányítás és kondukció révén az egyén képes belső szervezési módokat kialakítani, valamint az idegrendszer újjáépítését és koordinációját elérni. Pető András szemlélete szerint a tanulás aktív folyamat, és a konduktor feladata az, hogy megfelelő célokat közvetítsen és komplex tevékenységek rendszerét hozza létre, amelyek segítik az egyén fejlődését és önállóságát.