Iskolaérettség

A gyermekek testi, lelki fejlődése érdekében rendkívül fontos, hogy éretten kerüljenek iskolába. Ha ez nem így történik, akkor szenvedéssé és kudarccá válik az iskolakezdés mind a gyermek, mind a szülő számára. Az érettség nemcsak azt jelenti, hogy értelmi képességei fejlettek, mert az iskolaérettség sokkal árnyaltabb, összetettebb problémakört takar, hiszen a […]